6 เคล็ดลับ รับมือเมื่อเจ้าตัวเล็กมีภาวะ Impostor Syndrome

เด็กๆ ส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนการแก่งแย่งแข่งขันกัน อาจเริ่มขาดความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตัวเอง มื่อต้องพบกับความผิดหวังหลายๆ ครั้ง แล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงดี หากเจ้าตัวเล็กของเรามีภาวะเช่นนี้ วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กมีเคล็ดลับมาฝากค่ะ

Impostor Syndrome จัดเป็นภาวะที่คนคนหนึ่งไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง รวมทั้งตั้งคำถามกับความสำเร็จที่ตัวเองได้รับ และตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูงมาก ไม่ได้จัดเป็นโรคและความเจ็บป่วยทางจิตใจ แต่เป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ความเครียด และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยตรง ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่พบว่าเจ้าตัวเล็กของเรามีภาวะนี้ ควรรับมือและเยียวยาหัวใจของลูกดังนี้ค่ะ

 

1) สอนเจ้าตัวเล็กให้รู้ว่า ไม่มีใครประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ทุกคนล้วนเจอข้อผิดพลาดและความล้มเหลวได้ตลอดเวลา รวมทั้งสอนให้เจ้าตัวเล็กรู้จักรับมือกับความผิดหวังได้ด้วยตัวเอง

2) สอนเจ้าตัวเล็กให้รู้จักประเมินข้อดีข้อด้อยของตัวเอง เพื่อให้นำไปปรับปรุงและพัฒนาความสามารถได้อย่างถูกต้อง

3) ชื่นชมความสำเร็จของเจ้าตัวเล็กบ่อยๆ และสอนให้เจ้าตัวเล็กภูมิใจในตัวเอง

4) ให้ความสำคัญกับความพยายามของเจ้าตัวเล็กมากกว่าการชมว่าเก่งเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เจ้าตัวเล็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีคุณค่า

5) ไม่เปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักว่าทุกคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน

6) เป็นที่ปรึกษาให้เจ้าตัวเล็กในทุกๆ เรื่องด้วยความเข้าใจ เพื่อให้ลูกให้รู้สึกสบายใจ ไม่โดดเดี่ยว และมีคำแนะนำสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ

 

Tag : #jaotourlek #child #baby #children #เจ้าตัวเล็ก #เลี้ยงเด็ก #parents #คุณพ่อคุณแม่ #พ่อ #แม่ #พ่อแม่ #ลูก #เด็ก #คนท้อง #ตั้งครรภ์ #คุณแม่ #มือใหม่ #แม่ #วันแม่