7 โรคที่เป็นสาเหตุของอาการตาบอดในเจ้าตัวเล็ก

อาการตาบอดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ นอกจากนี้อาการตาบอดในเด็ก ยังเกิดขึ้นจากการป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ด้วย โรคที่เป็นสาเหตุของอาการตาบอดในเด็กมีอะไรบ้าง วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ

การสูญเสียการมองเห็นจัดเป็นสัญญาณแรกเริ่มของอาการตาบอด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตาบอดจะแตกต่างกันในผู้ใหญ่และเด็ก โดยโรคที่เป็นสาเหตุของอาการตาบอดในเด็กมีดังนี้ค่ะ

 

1) จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด มักพบในเด็กคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ที่ต้องได้รับการช่วยชีวิตด้วยการให้ออกซิเจน หากอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาได้ด้วยการทำเลเซอร์และต้องได้รับการตรวจติดตามการเจริญของหลอดเลือดและจอตาเป็นระยะ แต่หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีจะทำให้ตาบอดได้

2) ต้อกระจกชนิดที่เป็นตั้งแต่กำเนิด เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งอาจเกิดขึ้นในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นหัดเยอรมันด้วย

3) ภาวะตาขี้เกียจ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะตาเขหรือตาเหล่ หรือเกิดความผิดปกติของสายตาที่ทำให้เจ้าตัวเล็กมีสายตาไม่เท่ากัน ตาข้างที่ไม่ดีจึงไม่ถูกใช้งาน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาตาข้างที่ไม่ใช้งาน อาจเกิดการมัวลงและตาบอดได้

4) ภาวะขาดวิตามินเอ ทำให้ตาแห้งซึ่งเมื่อนานวันเข้า จะทำให้กระจกตาแห้งและเกิดแผลที่กระจกตา รวมไปถึงทำให้ติดเชื้อในดวงตา ส่งผลให้ตาทะลุและตาบอด วิธีป้องกันคือให้เจ้าตัวเล็กกินนมแม่หรือนมผสมที่เสริมวิตามินเอ

5) เยื่อตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อหนองใน เป็นการติดเชื้อจากช่องคลอดของคุณแม่ที่เป็นหนองในขณะทำการคลอด แต่ปัจจุบันมีการป้องกันโดยการป้ายยาฆ่าเชื้อที่ตาให้แก่ทารกคลอดใหม่ทุกคนแล้ว

6) โรคทางพันธุกรรมที่เป็นแต่กำเนิดอื่นๆ เช่น ต้อหินแต่กำเนิด จอประสาทตาเสื่อม ประสาทฝ่อ ดวงตาเล็กแต่กำเนิด ฯลฯ

7) เนื้องอก เช่น โรคมะเร็งจอประสาทตา และ Optic Glioma ฯลฯ

 

Tag : #jaotourlek #child #baby #children #เจ้าตัวเล็ก #เลี้ยงเด็ก #parents #คุณพ่อคุณแม่ #พ่อ #แม่ #พ่อแม่ #ลูก #เด็ก #คนท้อง #ตั้งครรภ์ #คุณแม่ #มือใหม่ #แม่ #วันแม่