รวมความฉลาด 10Q 10 ด้าน ที่เจ้าตัวเล็กควรมี

เพจเจ้าตัวเล็กมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาด 10 ด้านที่เจ้าตัวเล็กควรมี มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ จะมีความฉลาดในด้านไหนบ้าง มาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยนะคะ

ในอดีต เราเคยรู้จักความฉลาดแค่ในด้าน IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) และ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) แต่ทุกวันนี้ยังมีความฉลาดอีก 8 ด้าน ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำความรู้จัก เพราะแต่ละด้านล้วนมีประโยชน์กับเจ้าตัวเล็กทั้งสิ้น เรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะว่า ความฉลาดทั้ง 10 ด้านฝหรือ 10Q นั้นมีอะไรบ้าง

1) intelligence Quotient (IQ) ความฉลาดทางสติปัญญา ปกติควรอยู่ในช่วง 90-110

2) Emotional Quotient (EQ) ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการอารมณ์ ควบคุมความคิด และการเข้าใจอารมณ์ของคนอื่น

3) Moral Quotient (MQ) ความฉลาดทางคุณธรรม ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพราะใช้เวลาค่อนข้างนาน

4) Social Quotient (SQ) ความฉลาดในการเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของเจ้าตัวเล็กด้วย

5) Creativity Quotient (CQ) ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถสนับสนุนให้กลายมาเป็นความถนัดได้

6) Play Quotient (PQ) ความฉลาดจากการเล่น ซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ และการเข้าสังคม

7) Adversity Quotient (AQ) ความฉลาดในการแก้ปัญหา ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองของเจ้าตัวเล็ก

8) Health Quotient (HQ) ความฉลาดในการดูแลรักษาสุขภาพ ในเด็กเล็กอาจยังไม่เห็นผลมากนัก แต่จะมีประโยชน์มาก เมื่อเจ้าตัวเล็กโตขึ้น

9) Optimist Quotient (IQ) ความฉลาดด้านการมองโลกในแง่ดี ซึ่งจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพจิตที่ดี

10) Thinking Quotient (TQ) ความฉลาดในการคิดดีและมีคุณค่า การคิดวิเคราะห์แล้วนำมาคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ และการผสมผสานความคิด

 

Tag : #jaotourlek #child #baby #children #เจ้าตัวเล็ก #เลี้ยงเด็ก #parents #คุณพ่อคุณแม่ #พ่อ #แม่ #พ่อแม่ #ลูก #เด็ก #คนท้อง #ตั้งครรภ์ #คุณแม่ #มือใหม่ #แม่ #วันแม่