3 แนวทางแก้ไขพฤติกรรม ‘โรคดื้อต่อต้าน’ ของเจ้าตัวเล็ก

คราวก่อนเพจเจ้าตัวเล็กได้พูดถึงอาการของโรคดื้อต่อต้านในเด็ก และสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงผู้ปกครองไม่ควรทำเมื่อเจ้าตัวเล็กเป็นโรคนี้กันไปแล้ว วันนี้เรามาพูดถึงแนวทางแก้ไข เมื่อเจ้าตัวเล็กของเราดื้อและต่อต้านกันบ้างค่ะ

คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหลายท่าน อาจรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่ดื้อและมีการต่อต้านผู้ใหญ่มากขึ้น วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กเลยนำแนวทางในการดูแลและแก้ไข เมื่อเจ้าตัวเล็กของเรามีอาการของโรคนี้มาฝากค่ะ

1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก โดยผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจในตัวลูก ทำความเข้าใจโรคที่ลูกเป็น รวมทั้งต้องใช้เวลาและความรักแก่ลูก หาเวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่างที่เจ้าตัวเล็กชอบ เพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว

2) ปรับพฤติกรรม เริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ควรปรับพฤติกรรมให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเจ้าตัวเล็ก ไม่ใช้อำนาจและความรุนแรงกับลูก เมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีควรชื่นชมให้เค้าได้ยิน เพื่อให้ลูกมีกำลังใจและภาคภูมิใจ

3) ฝึกวินัย โดยเฉพาะในเรื่องการกินและการนอนให้เป็นเวลา รวมไปถึงกำหนดกฎระเบียบต่างๆ ในครอบครัวร่วมกันอย่างสมเหตุสมผล และมอบหมายหน้าที่ให้ลูกรับผิดชอบ เช่น การทำงานบ้านให้สมกับวัยของเจ้าตัวเล็ก เป็นต้น

 

Tag : #jaotourlek #child #baby #children #เจ้าตัวเล็ก #เลี้ยงเด็ก #parents #คุณพ่อคุณแม่ #พ่อ #แม่ #พ่อแม่ #ลูก #เด็ก #คนท้อง #ตั้งครรภ์ #คุณแม่ #มือใหม่ #แม่ #วันแม่