แจ้งข่าว! เอกสารและการลงทะเบียนรับ ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563’

เพจเจ้าตัวเล็กมีข่าวเรื่องการเตรียมเอกสาร และการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 มาฝากค่ะ คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสงสัยหรือรอข่าวนี้อยู่ มาเตรียมพร้อมไปด้วยกันนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีเจ้าตัวเล็กเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และกำลังรอข่าวนี้อยู่ ก็สามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างรูปภาพไปยื่นลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563 ได้เลยนะคะ

 

วันเปิดรับลงทะเบียน

1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)

 

สถานที่ลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต (เขตที่ผู้ปกครองและลูกอยู่อาศัย)

เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่ อบต. หรือเทศบาลของจังหวัด ตำบล อำเภอเขตที่ผู้ปกครองและลูกอยู่อาศัย

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

1) เป็นเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

2) ฐานรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท (ต่อคน/ต่อปี) คิดโดยการนำรายได้รวมทั้งครอบครัว 1 ปี หารจำนวนคนในครัวเรือน

3) เจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, คุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี, และคุณแม่ที่มีประกันสังคม สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ไม่มีข้อยกเว้น

4) ผู้รับอุปการะเด็ก สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้

 

เอกสารที่ต้องใช้

แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันลงทะเบียน

1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

2) สูติบัตรเด็กแรกเกิด

3) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่ง

4) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ถ้าหายให้สำเนาเฉพาะหน้า 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนาด้วย

5) กรณีผู้ยื่นคำร้องและสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือเอกสารหฝักฐานที่นายจ้างลงนาม ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ

6) สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

Tag : #jaotourlek #child #baby #children #เจ้าตัวเล็ก #เลี้ยงเด็ก #parents #คุณพ่อคุณแม่ #พ่อ #แม่ #พ่อแม่ #ลูก #เด็ก #คนท้อง #ตั้งครรภ์ #คุณแม่ #มือใหม่ #แม่ #วันแม่