6 เคล็ดลับพาเจ้าตัวเล็กออกกำลังกายนอกบ้านยังไง ปลอดภัยช่วง COVID-19

ช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 แบบนี้ การออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพียงแต่เราจะพาเจ้าตัวเล็กไปออกกำลังกายนอกบ้านยังไงให้ปลอดภัยในช่วง COVID-19 ระบาด มาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะ (more…)