รวม 3 เหตุผลที่เด็กและคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรกินไข่ดิบ

ทางการแพทย์มีคำเตือนว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป คุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี โรคเบาหวาน โรคไต หรือโรคมะเร็ง ควรหลีกเลี่ยงการกินไข่ดิบ เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กมีคำตอบมาฝากค่ะ (more…)