เด็กเลี้ยงไม่โต คืออะไรในทางการแพทย์!?

เราคงเคยได้ยินคำว่าเด็กเลี้ยงไม่โตที่คนรอบตัวใช้เรียกเด็กๆ ที่ตัวเล็ก น้ำหนักกับความสูงไม่ได้มาตรฐาน จริงๆ แล้วในทางการแพทย์ก็มีคำว่าเด็กเลี้ยงไม่โตเหมือนกันนะคะ แต่จะหมายความว่าอะไร วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กมีคำตอบเรื่องนี้มาฝากค่ะ (more…)