คุณแม่ตั้งครรภ์ กับโรคอัมพาตครึ่งหน้า

แม่ๆ อาจจะเคยได้ยินชื่อโรคอัมพาตครึ่งหน้ามาบ้าง จริงๆ โรคนี้มีกลุ่มเสี่ยงสูงหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย โรคนี้มีอาการยังไง เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ (more…)