รวม 20 อาการเมื่อเจ้าตัวเล็กขาดสารอาหาร

การขาดสารอาหารของเด็กๆ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางสุขภาพ ภาวะทางจิต ปัญหาสุขภาพฟัน ความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน และปัญหาด้านการเงินของครอบครัว เพียงแต่เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเจ้าตัวเล็กกำลังขาดสารอาหาร วันนี้เพจเจ้าตัวเล็กมีคำตอบมาฝากค่ะ (more…)